ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 1. BAŞVURULAR

  İzmir Büyükşehir Belediyesi eksik ve kriterlere uymayan başvuruları reddetme hakkını saklı tutar. Her başvuru yağmursuyu toplama alanı ve depo alanı göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

 2. UYGUNLUK KOŞULLARI

  Aşağıdaki koşullar sağlandığı durumlarda yağmursuyu deposu kurulması uygun görülmektedir.

  1. Yağmursuyu deposunun kurulu olduğu mülkün sahibi olmanız veya mülk ile ilgili yetkinizin olması gerekmektedir. Buna ilişkin tapu örneği yada noterden yetkilendirildiğinize ilişkin vekaletname örneğinin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
  2. Teşvik sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın apartman ya da sitede oturuyor olması halinde yönetici olduğunu belgeleyen kat malikleri karar defterinin ilgili sayfasının örneği ile başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda kat maliklerinin oy çokluğu ile alınmış karar ayrıca istenecektir.
  3. Aşağıdaki koşullarda başvurular uygun bulunmayacaktır:
   • Daha önce aynı bina için başvuru yapıldıysa
  4. Yağmursuyu toplama hattı bileşenleri yağmur suyu yönergesinde belirtilen kriterlere göre olmalıdır.
  5. Başvuru uygunluk koşullarını sağlayan vatandaşlarımızdan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis kararı gereği yıllık 50,-TL (Elli Türk Lirası) kullanım ücreti alınacaktır.
 3. YAĞMURSUYU DEPOSU VE TOPLAMA HATTI DENETİM MEKANİZMASI

  Depo kurulumu öncesi başvuru yapılan yapı yerinde ziyaret edilecek ve formda belirtilen koşulların denetimi yapılacaktır.

  Teşvik sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yetkili idari birim tarafından kayıt altına alınacak olup, su izleme sistemi kapsamında takip edilecektir.

 4. YÜKÜMLÜLÜKLER

  Teşvik programına konu olan herhangi bir yağmursuyu deposundan veya yağmursuyu depolama sisteminden su tüketilmesi veya kullanılmasından kaynaklanan ve bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, kayıp veya zarardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

  Yağmur suyu hasadı ile depolanan su 17.02.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun su değildir. Bu husus insan sağlığını direk ilgilendirdiğinden başvuru sahibi depolanan suyun insani tüketim amaçlı olarak kullanılmayacağını kabul etmiştir. Aksi durumda İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Depo kapağının açık kalması, gerekli bakımların yapılmaması, filtre takılmaması, sistemin uygun kurulmaması vb. sebeplerle 3. kişilere karşı oluşabilecek her türlü sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

  Başvuru sahibi yağmur suyu deposunun kullanımından herhangi bir sebeple vazgeçer ise depoyu Büyükşehir belediyesine geri vermeyi taahhüt etmektedir. Deponun geri verilmemesi ya da yapılan denetimlerde yağmursuyu deposunun yerinde bulunamaması halinde başvuru sahibi deponun güncel değerini İzmir Büyükşehir Belediyesine ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Ödenmemesi durumunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yasal yollara müracaat hakkı saklıdır.

 5. GİZLİLİK

  Bu başvuru formunu doldurarak başvurunuzdaki bilgileri gönüllü olarak verdiğiniz kabul etmektesiniz. Bu form 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, başvuru uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu başvuru belgesindeki bilgilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen yetkililerle paylaşılmasını kapsayabilir.

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yağmursuyu deposu başvuru formunun hüküm ve koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

Başvuru formundaki ve bu başvuru formuyla birlikte sağlanan tüm bilgilerin, yazım sırasında doğru olduğunu beyan eder, başvuru formu ile tarafıma yüklenen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğimi kabul ederim.

Yağmur Suyu Deposu Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

Ad Soyad
Doğum Tarihi
 

Yapı Bilgileri

Yapı Bilgileri

Belge Ekle

Belge Ekle

Kurulum Yapılacak Depo Adresi

Talep Edilen Yağmursuyu Depo Kapasitesi
1 tonluk su deposu 3 tonluk su deposu 5 tonluk su deposu 10 tonluk su deposu

Yağmursuyu Deposu Kurulumu Yapılacak Alanın Mevcut Durumu

Fotoğraf Ekle


Deponun Yerleştirileceği Zeminin Durumu

Yağmursuyu İniş Borularının Durumu İle İlgili Bilgiler

Çatı suyunun zemine inişini sağlayan yağmursuyu iniş boruları, her bina için farklı adette ve nitelikte olmaktadır. Bazı iniş boruları sadece çatıdan gelen yağmur suyunu, bazıları ise hem çatıdan hem de balkonlardan gelen yağmur suyunu ve balkon suyunu aynı boru ile toplamaktadır. Bu durumda balkonların yıkanmasında kullanılan deterjanlı sular, çatıdan gelen yağmursularına karışmaktadır. Eğer balkon suyu ile çatı suyunu bir arada toplayan sistem bulunuyorsa bu suların depolanmaması gerekmektedir.

Belge Ekle

Çatının Durumu İle İlgili Bilgiler

YağmurSuyu Oluklarının ve Borularının Durumu İle İlgili Bilgiler

YağmurSuyu İniş Borularının Bağlantısı
Filtreleme Sistemi İle İlgili Bilgiler
Şartlar ve Koşulları okudum, onaylıyorum
KVKK Metnini okudum, onaylıyorum